Blog

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli

Aluprint sa tento rok zapojil do kampane DO PRÁCE NA BICYKLI.

Aluprint ide v júni DO PRÁCE NA BICYKLI

Sme veľmi radi, že môžeme tento rok podporiť kampaň DO PRÁCE NA BICYKLI a to hneď s niekoľkými tímami.
Veríme, že sa nám podarí motivovať nie len zamestnancov, ale aj ostatných k ekologickému a zdravému pohybu po meste.
Viac informácii nájdete na oficiálnom webe https://dopracenabicykli.eu/
Deň absolventov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Deň absolventov na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Naša spoločnosť sa predstavila potenciálnym kolegom na dni absolventov na ekonomickej univerzite v Bratislave.
Naša spoločnosť sa predstavila potenciálnym kolegom na dni absolventov na ekonomickej univerzite v Bratislave.
Dlhodobá aktívna spolupráca s Ekonomickou univerzitou vyústila tento rok do účasti zástupcov spoločnosti v rámci dňa absolventov za účelom predstavenia možnosti
uplatnenia v spoločnosti Aluprint. Svoju prezentáciu sme zamerali na to ,že sme otvorení aj šikovným ľuďom bez predchádzajúcej praxe a ponúkame možností ďalšieho rastu a vzdelávania v obore.
link: 

                            

             
 
Kniha Čarovný Turiec
Tradične sme podporili ďalšie knižné vydanie od vydavateľstva CBS.
Tentokrát sa jedná o knihu, ktorá spojila niekoľko fotografov, ktorí prispeli k zachyteniu neopakovateľných okamihov z rôznych
častí nášho regiónu Turiec.
Obzvlášť v tejto neľahkej situácii je potrebné si pripomínať krásy nášho okolia, v ktorom žijeme.
Nechajte sa inšpirovať na turistiku, výlet, alebo krátku prechádzku našim regiónom.

Odkaz tu:
Online listovač knihy ČAROVNÝ TURIEC

Prajeme pekné čítanie.
Covid-19 Opatrenia a stanovisko spoločnosti
Súčasná situácia vzhľadom na nový koronavírus

      Súčasná situácia spôsobená  novým koronavírusom nás všetkých stavia pred veľké výzvy. Našou najvyššou prioritou je zaistiť predovšetkým bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov, ale tiež zabezpečiť nepretržité dodávky pre našich zákazníkov.

      Z dôvodu obdržania viacerých dotazov  by sme vás chceli upozorniť na nasledujúce skutočnosti:
 •       Napriek súčasnej situácii sme v súčasnosti plne schopní vyrábať a dodávať.
 •       Všetky kontaktné osoby sú vám k dispozícii a podporia Vás aj s Vašimi projektmi, či už stávajúcimi alebo novými. Svoju kontaktnú osobu nájdete na našej web stránke www.aluprint.sk alebo kontaktujte svojho kľúčového manažéra alebo adresy: obchod@aluprint.sk alebo marketing@aluprint.sk.
 •       Urobili sme množstvo opatrení a sme pripravení Vás naďalej zásobovať aj v týchto ťažkých časoch.
      Okrem iných sa pripravujeme na zálohový plán niektorých profesií v rámci  priemyselného regiónu, keďže najväčší zamestnávateľ na Slovensku Volkswagen má závod v našom meste a ako možno viete, výroba je momentálne pozastavená.

Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

      Vzhľadom k tomu, že Vaši zamestnanci resp. zamestnanci spoločností s ktorými spolupracujete prichádzajú do styku s našimi zamestnancami, prosíme Vás o to , aby ste ich oboznámili s požiadavkami našej spoločnosti ako s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu.
      Plnenie týchto požiadaviek bude striktne vyžadované a ich nesplnenie môže byť dôvodom neprijatia resp. nevyrobenia tovaru.

      Všetci návštevníci vstupujúci do prevádzkových priestorov spoločnosti Aluprint s.r.o. sú povinný rešpektovať nasledujúce pravidlá:
 • Dodržiavať všeobecné nariadenia vlády SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 podľa priebežnej aktualizácie,
 • Zákaz prijímania akýchkoľvek návštev mimo pracovníkov servisu dodávateľov strojnotechnologických zariadení, ktorí sa v čase návštevy riadia pokynmi vedúceho výroby, resp.osobou ním priamo poverenou,
 • V prípade povolenia vstupu do prevádzkových priestorov musí byť pracovník vybavený ochrannou rúškou a rukavicami ešte pred vstupom do prevádzkových priestorov a musí ich používať počas celej doby návštevy,
 • Povinnosť dezinfekcie rúk pred kontaktom s našimi zamestnancami,
 • Povinnosť podrobiť sa na požiadanie meraniu teploty,
 • Pokiaľ nie je vyžadovaná prítomnosť vodičov pri nakládke a vykládke vozidla je povinnosťou vodiča zdržiavať sa v kabíne vozidla,
 • Nevstupovať do budov,
 • Zdržiavať sa podania rúk resp.ostatných foriem osobného kontaktu,
 • Nasledovať pokyny zamestnancov spoločnosti Aluprint s.r.o.
      Zároveň Vás chceme informovať, že v rámci  interných pokynov pre zabránenie šírenia COVID-19 vydaných pre našich zamestnancov sme okrem zavedenia hygienických pravidiel zaviedli nasledovné obmedzujúce opatrenia:
 • U  pracovníkov, kde to ich výkon pracovných povinností umožňuje sme zaviedli "home office",
 • Postupne navyšujeme objem materiálov pre zabezpečenie prevádzky z mesačného maxima na tzv. 3-mesačné maximum,
 • Umožnili sme rozptýlenie pracovných smien na pracoviskách s jednozmennou prevádzkou aj na ďalšie pracovné zmeny tak, aby sme znížili koncentráciu pracovníkov na jednom pracovisku, resp. výrobnej hale na minimum (menej ako 5),
 • Umožňujeme zákazníkom výrobu na náš sklad a prispieť tak k zníženiu rizika z titulu nedodania tovaru,
 • Zákaz fajčenia aj v priestoroch na to dovtedy určených,
 • Zákaz, resp. obmedzenie všetkých aktivít súvisiacich so zhromažďovaním ľudí ( pozastavenie projektu školenia zamestnancov s čerpaním EU fondov, zrušenie auditov, obmedzenie počtu porád a ich obsadenie a pod.),
 • Uprednostnenie vlastnej stravy zamestnancov pred donáškovými službami v oblasti stravovania
Veríme, že svojim aktívnym prístupom prispejeme k minimalizácii dopadov.

Spoločne sa s touto situáciou vyrovnáme.
Zostaňte zdraví

Aluprint tím

 
Etikety na Svätokatarínske víno

Etikety na Svätokatarínske víno

Už 5. novembra 2018 sa otvára sezóna mladého vína a my sme už druhý rok toho súčasťou vďaka
našim etiketám.
 
Už 5. novembra 2018 sa otvára sezóna mladého vína a my sme už druhý rok toho súčasťou vďaka
našim etiketám.
Ide o špeciálnu kombináciu variabilných dát, parciálneho lesklého laku s 3D efektom a zlatej razby. 
Vinári vybraní do tejto spoločnosti si mohli vybrať z dvoch základných dizajnov.

Viac info ohľadne Svätokatarínskeho vína nájdete tu:
http://svatokatarinskevino.sk/
Shrink Sleeves žiariace pod UV svetlom

Shrink Sleeves žiariace pod UV svetlom

Na začiatku tohto mesiaca sme vyrábali obaly Shrink sleeves so špeciálnymi fluorescentnými farbami svietiacimi pod UV žiarením
na špeciálnu promo akciu.
Na začiatku tohto mesiaca sme vyrábali obaly Shrink sleeves so špeciálnymi fluorescentnými farbami svietiacimi pod UV žiarením
na špeciálnu promo akciu. Detaily si môžete pozrieť tu:
Článok https://www.grandbari.sk/exkluzivne-vino-ktore-vas-bude-sprevadzat-na-ceste-k-vitazstvu
Fotky https://www.grandbari.sk/housewine-pre-siet-kasin-rebuy-stars
 
Kniha Vrútky a Martin z neba

Kniha Vrútky a Martin z neba

Podpora vydania novej knihy Martin a Vrútky z neba k 25. výročiu založenia spoločnosti Aluprint, s.r.o.
Už po niekoľkýkrát sme podporili knižné vydanie od spoločnosti CBS.
Tentokrát je naša podpora úzko spojená s 25. výročím založenia našej spoločnosti.
Kniha je venovaná pohľadom z oblohy na mestá Martin a Vrútky, ktoré sú spolu odjakživa
úzko prepojené a zároveň sú úzko spojené aj s našou spoločnosťou, keďže v meste Vrútky
sa nachádza centrála našej spoločnosti. Aspoň takouto elektronickou formou sa chceme
s Vami podeliť o krásy týchto miest z vtáčej perspektívy.
Odkaz tu:
http://www.cbs.sk/knihy/martin-a-vrutky/
Detská maľovaná cyklomapa Turiec a Kremnicko

Detská maľovaná cyklomapa Turiec a Kremnicko

Podporili sme vydanie detskej maľovanej cyklomapy Turiec a Kremnicko od vydavateľstva CBS.

 
Podporili sme vydanie detskej maľovanej cyklomapy Turiec a Kremnicko od vydavateľstva CBS.
Ide o mapu na ktorej tvorbe sa podieľali samotné deti a to kresbami rôznych zaujimavostí z regiónu Turca a Kremnicka,
ako aj kresbami dominantných čŕt partnerov knihy medzi ktorými sme aj my. Môžeme teda povedať, že ide o projekt "Deti deťom".
Radi by sme sa podelili o túto krásnu mapu s Vami aj prostredníctvom jej interaktívnej formy.

Odkaz tu:
https://malovanemapy.sk/mapa/cyklo-turiec2-detom.html
 
Kniha Čarovné Slovensko
Pomaly je to už tradícia, že podporujeme knižné vydania zobrazujúce krásy Slovenska. Podporili sme ďalšie knižné vydanie od vydavateľstva CBS.
Tentokrát sa jedná o knihu, ktorá spojila niekoľko fotografov, ktorí prospeli svojou prácou k zachyteniu neopakovateľných okamihov z rôznych
častí nášho krásneho Slovenska.

Odkaz tu:
http://www.cbs.sk/knihy/carovne-slovensko/


Prajeme pekné čítanie.
Aluprint podporil knihy o Slovensku
Podporujeme knižné vydania pod taktovkou vydavateľstva CBS. Ide o fotografie z nášho krásneho Slovenska z vtáčej perspektívy.
Doteraz sme podporili dva tituly a to:

Slovenské hrady a zámky z neba
Slovenské hory pohľadom vtákov

Keďže sa podľa nás jedná o veľmi zaujimavý pohľad na Slovensko, rozhodli sme sa oň podeliť aj prostredníctvom našej webstránky a kliknutím na
odkazy uvedené vyššie. Na jeseň tohto roku vyjde ďalšie vydanie, ktoré sme podporili a to Turiec a Kremnicko z neba, ktoré budeme takisto zdieľať.
 
Digicon Series 3 od ABG v Aluprinte

Digicon Series 3 od ABG v Aluprinte

Spoločnosť Aluprint spustila počas leta produkciu na novučičkom finalizačnom zariadení od spoločnosti A B Graphics
Naša spoločnosť v lete tohto roku doplnila digitálnu tlač o novú generáciu finalizačných zariadení Digicon Series 3 od spoločnosti ABGraphics. Toto zariadenie dopĺňa úspešnú radu Digicon a bol navrhnutý tak, aby spĺňal najnovšie trendy v oblasti digitálnej tlače v kombinácií s najmodernejšími technológiami. Max. šírka bola zvýšená na 350 mm a max. priemer rolky sa takisto zvýšil a to na Ø 800 mm. Vďaka ergonomickému zlepšeniu sa výrazne skrátil aj čas na prípravu.
Max. rýchlosť je 150 m/min v rotačnom móde a  64 m/min v semirotačnom móde.

Základné časti:
Automatický návin/odvin
2 flexotlačové jednotky
Nože pre pozdĺžne rezanie s plneautomatickým nastavením
Výsek
Laminovanie
Horúca / studená razba
a ďalšie možnosti.

Vďaka tomu teraz môžeme zákazníkom ponúknuť široku škálu špecialít už aj v malom množstve, ktoré urobia etiketu a celkový produkt príťažlivý a dodajú produktu honosnejší vzhľad a to všetko za dostupnú cenu. 
Share a coke 2015

Share a coke 2015

Už tretím rokom sme sa stali súčasťou známej kampane "Share a coke". Tento rok v duchu "Pusu dostane  ........"
       Spoločnosť Aluprint sa ako výrobca etikiet už tretí rok podieľa na známej kampani "Share a coke". V tomto roku 2015 sme sa však do kampane po prvýkrát zapojili nielen ako konvenčná tlačiareň, ale vďaka inštalácii novej digitálnej technológii už aj ako digitálna tlačiareň. S požitím novej digitálnej tlačiarne HP Indigo WS 6600 Digital Press, ktorá bola v spoločnosti Aluprint, s.r.o. inštalovaná v roku 2014, je možné vytvárať neobmedzené množstvo dizajnov a grafických prvkov v rámci jedného tlačového množstva, čím posilňuje efektivitu marketigových kampaní. Vďaka tomu sa produkt stáva viditeľnejší a odlíšiteľný od ostatných produktov a v neposlednom rade aj oveľa viac zaujímavý pre konečného spotrebiteľa.
HP Indigo WS 6600 Digital Press

HP Indigo WS 6600 Digital Press

Inštalácia nového digitálneho tlačového stroja najnovšej generácie od HP Indigo
Na konci tohto roku sme vstúpili do novej éry vďaka inštalácií prvej digitálnej tlačovej technológií HP Indigo WS 6600 Digital Press. Na základe toho sme boli schopní rozšíriť našu už aj tak pestrú ponuku obalov a etikiet.
Najväčšími výhodami sú:
Vysoká kvalita tlače a opakovateľnosť kvality tlače
Vlastná miešacia stanica - možnosť špeciálnych farieb, pantone farieb tlačených digitálnou technológiou
Vysoká flexibilita produkcie (častá zmena dizajnu - nulové náklady na zmenu dizajnu)
Rýchla odozva - krátka dodacia lehota
Malé a stredné zákazky s veľkým množstvom rôznych variácií etikiet - nekonečné množstvo motívov
Variabilita tlačových dát (sériové číslovanie, EAN kódy, QR kódy, grafické prvky)
Široká škála materiálov
Možnosť tlače až do 7 farieb

Viac informácií nájdite v sekcií technológie/press.

Všetky články