25 rokov

TRADÍCIE A SKÚSENOSTÍ

Zmeňte pohľad na Vaše produkty

Špecializovaná
tlačiareň
obalov a etikiet


Tradícia


Referencie

Kvalita

Grafika

Flexibilita

Certifikáty
Vitajte v spoločnosti Aluprint, ktorá je európskym dodávateľom papierových rezaných a vysekávaných, plastových celoobvodových a rukávových alebo tzv. shrink sleeve obalov a etikiet najmä pre nápojový, potravinársky a mliekarenský priemysel, ako aj pre iné odvetvia. Aluprint je spoločnosť so stabilnou pozíciou na európskom trhu. Je dynamická, inovatívna organizácia, podnikajúca v polygrafickom priemysle, využívajúca moderné technológie, uznávaná partnermi, zamestnancami a verejnosťou, ako spoľahlivý a korektný partner.
shrink sleeves
wraparound labels
cut and die cut labels
self-adhesive labels
 
O ALUPRINT

PRODUKTY

 

  Blog

PF 2022

PF 2022


Vážení obchodní partneri, kolegovia a priatelia,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku 2021 a
do nového roku 2022 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov.
Súčasne sa tešíme na ďalšiu spoločnú spoluprácu.

                                                                                            Tím spoločnosti Aluprint, s.r.o.
Kniha Čarovný Turiec
Tradične sme podporili ďalšie knižné vydanie od vydavateľstva CBS.
Tentokrát sa jedná o knihu, ktorá spojila niekoľko fotografov, ktorí prispeli k zachyteniu neopakovateľných okamihov z rôznych
častí nášho regiónu Turiec.
Obzvlášť v tejto neľahkej situácii je potrebné si pripomínať krásy nášho okolia, v ktorom žijeme.
Nechajte sa inšpirovať na turistiku, výlet, alebo krátku prechádzku našim regiónom.

Odkaz tu:
Online listovač knihy ČAROVNÝ TURIEC

Prajeme pekné čítanie.
Covid-19 Opatrenia a stanovisko spoločnosti
Súčasná situácia vzhľadom na nový koronavírus

      Súčasná situácia spôsobená  novým koronavírusom nás všetkých stavia pred veľké výzvy. Našou najvyššou prioritou je zaistiť predovšetkým bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov, ale tiež zabezpečiť nepretržité dodávky pre našich zákazníkov.

      Z dôvodu obdržania viacerých dotazov  by sme vás chceli upozorniť na nasledujúce skutočnosti:
 •       Napriek súčasnej situácii sme v súčasnosti plne schopní vyrábať a dodávať.
 •       Všetky kontaktné osoby sú vám k dispozícii a podporia Vás aj s Vašimi projektmi, či už stávajúcimi alebo novými. Svoju kontaktnú osobu nájdete na našej web stránke www.aluprint.sk alebo kontaktujte svojho kľúčového manažéra alebo adresy: obchod@aluprint.sk alebo marketing@aluprint.sk.
 •       Urobili sme množstvo opatrení a sme pripravení Vás naďalej zásobovať aj v týchto ťažkých časoch.
      Okrem iných sa pripravujeme na zálohový plán niektorých profesií v rámci  priemyselného regiónu, keďže najväčší zamestnávateľ na Slovensku Volkswagen má závod v našom meste a ako možno viete, výroba je momentálne pozastavená.

Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

      Vzhľadom k tomu, že Vaši zamestnanci resp. zamestnanci spoločností s ktorými spolupracujete prichádzajú do styku s našimi zamestnancami, prosíme Vás o to , aby ste ich oboznámili s požiadavkami našej spoločnosti ako s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu.
      Plnenie týchto požiadaviek bude striktne vyžadované a ich nesplnenie môže byť dôvodom neprijatia resp. nevyrobenia tovaru.

      Všetci návštevníci vstupujúci do prevádzkových priestorov spoločnosti Aluprint s.r.o. sú povinný rešpektovať nasledujúce pravidlá:
 • Dodržiavať všeobecné nariadenia vlády SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 podľa priebežnej aktualizácie,
 • Zákaz prijímania akýchkoľvek návštev mimo pracovníkov servisu dodávateľov strojnotechnologických zariadení, ktorí sa v čase návštevy riadia pokynmi vedúceho výroby, resp.osobou ním priamo poverenou,
 • V prípade povolenia vstupu do prevádzkových priestorov musí byť pracovník vybavený ochrannou rúškou a rukavicami ešte pred vstupom do prevádzkových priestorov a musí ich používať počas celej doby návštevy,
 • Povinnosť dezinfekcie rúk pred kontaktom s našimi zamestnancami,
 • Povinnosť podrobiť sa na požiadanie meraniu teploty,
 • Pokiaľ nie je vyžadovaná prítomnosť vodičov pri nakládke a vykládke vozidla je povinnosťou vodiča zdržiavať sa v kabíne vozidla,
 • Nevstupovať do budov,
 • Zdržiavať sa podania rúk resp.ostatných foriem osobného kontaktu,
 • Nasledovať pokyny zamestnancov spoločnosti Aluprint s.r.o.
      Zároveň Vás chceme informovať, že v rámci  interných pokynov pre zabránenie šírenia COVID-19 vydaných pre našich zamestnancov sme okrem zavedenia hygienických pravidiel zaviedli nasledovné obmedzujúce opatrenia:
 • U  pracovníkov, kde to ich výkon pracovných povinností umožňuje sme zaviedli "home office",
 • Postupne navyšujeme objem materiálov pre zabezpečenie prevádzky z mesačného maxima na tzv. 3-mesačné maximum,
 • Umožnili sme rozptýlenie pracovných smien na pracoviskách s jednozmennou prevádzkou aj na ďalšie pracovné zmeny tak, aby sme znížili koncentráciu pracovníkov na jednom pracovisku, resp. výrobnej hale na minimum (menej ako 5),
 • Umožňujeme zákazníkom výrobu na náš sklad a prispieť tak k zníženiu rizika z titulu nedodania tovaru,
 • Zákaz fajčenia aj v priestoroch na to dovtedy určených,
 • Zákaz, resp. obmedzenie všetkých aktivít súvisiacich so zhromažďovaním ľudí ( pozastavenie projektu školenia zamestnancov s čerpaním EU fondov, zrušenie auditov, obmedzenie počtu porád a ich obsadenie a pod.),
 • Uprednostnenie vlastnej stravy zamestnancov pred donáškovými službami v oblasti stravovania
Veríme, že svojim aktívnym prístupom prispejeme k minimalizácii dopadov.

Spoločne sa s touto situáciou vyrovnáme.
Zostaňte zdraví

Aluprint tím

 
Všetky články

 Realizácia úspešných projektov

Zvyšovanie konkurencieschopnosti 2013
Zvýšenie konkurencieschopnosti 2013

Spoločnosť ALUPRINT, s.r.o. realizovala v r. 2013 projekt s podporou EU "Zvýšenie konkurencie- schopnosti firmy ALUPRINT, s.r.o."

Zvyšovanie konkurencieschopnosti 2011
Zvýšenie konkurencieschopnosti 2011

Spoločnosť ALUPRINT, s.r.o. realizovala v r. 2011 projekt s podporou EU "Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ALUPRINT, s.r.o."


Vzdelávanie a rozvoj pracovných zručností 2020

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu "Ľudské zdroje".
Formulár príkladov dobrej praxe