Detská maľovaná cyklomapa Turiec a Kremnicko

Podporili sme vydanie detskej maľovanej cyklomapy Turiec a Kremnicko od vydavateľstva CBS.
Ide o mapu na ktorej tvorbe sa podieľali samotné deti a to kresbami rôznych zaujimavostí z regiónu Turca a Kremnicka,
ako aj kresbami dominantných čŕt partnerov knihy medzi ktorými sme aj my. Môžeme teda povedať, že ide o projekt "Deti deťom".
Radi by sme sa podelili o túto krásnu mapu s Vami aj prostredníctvom jej interaktívnej formy.

Odkaz tu:
https://malovanemapy.sk/mapa/cyklo-turiec2-detom.html