Materiály                           

                                                                        
             
             

                 

                                                                          

Papier

Jednotlivé druhy papierov používané u nás možno klasifikovať na papier etiketový, kriedový, samolepiaci, ofsetový, lepenku a kartón.
Výrobcovia týchto papierov sú svetoznáme spoločnosti ako Brigl & Bergmeister, AR Metallizing N.V., Torraspapel, Stora Enso, Mosaico S.P.A., Kabel Premium Pulp & Paper GmbH, MM Karton, Kolicevo Karton.     
 

Fólie

Medzi fóliami, ktoré sa používajú v našej prevádzke sú fólie PP (polypropylénové),PVC (polyvinylchloridové), PET (polyetyléntereftalátové) a PE (polyetylénové).
Ďalej je možné využitie samolepiacich fólií na báze PVC, PE, PP.
Všetky druhy fólii sú dodávané od výrobcov ako Exxon mobil, Treofan, Taghleef, Klöckner Pentaplast, Jindal films, Plastchim-T, Alfatherm, Avery Dennison, UPM Raflatac.

 

Farby

Farby možno podľa použitia v našej firme rozdeliť na ofsetové farby, UV-ofsetové farby a UV-flexotlačové farby.
Všetky sú dodávané od výrobcov ako napríklad hubergroup Deutschland GmbH (v zastúpení Europapier Slovensko), Flint Group (v zastúpení CNI), Sun Chemical, Zeller+Gmelin, Schmid Rhyner