Materiály                          

                        

              

                                                             


 

Papier

Jednotlivé druhy papierov používané u nás možno klasifikovať na papier etiketový, kriedový, samolepiaci, ofsetový, lepenku a kartón.
Výrobcovia týchto papierov sú svetoznáme spoločnosti ako Brigl & Bergmeister, AR Metallizing N.V., Torraspapel, Stora Enso, MM Karton, Kolicevo Karton.     
 

Fólie

Medzi fóliami, ktoré sa používajú v našej prevádzke sú fólie PP (polypropylénové),PVC (polyvinylchloridové), PET (polyetyléntereftalátové) a PE (polyetylénové).
Ďalej je možné využitie samolepiacich fólií na báze PVC, PE, PP.
Všetky druhy fólii sú dodávané od výrobcov ako Exxon mobil, Treofan, Taghleef, Klöckner Pentaplast, Alfatherm, UPM Raflatac.

 

Farby

Farby možno podľa použitia v našej firme rozdeliť na ofsetové farby, UV-ofsetové farby a UV-flexotlačové farby.
Všetky sú dodávané od výrobcov ako napríklad Michael Huber (v zastúpení BrP), Flint Group (v zastúpení CNI), Sun Chemical, Zeller+Gmelin, Schmid Rhyner