OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ ZADÁVANIA ZÁKAZKY!!!

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ ZADÁVANIA ZÁKAZKY!!!
"Aluprint, s.r.o. vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávku
4-farbového ofsetového tlačiarenského stroja s príslušenstvom."
Viac informácii tu:
Oznámenie o zrušení zadávania zákazky