Kniha Vrútky a Martin z neba

Už po niekoľkýkrát sme podporili knižné vydanie od spoločnosti CBS.
Tentokrát je naša podpora úzko spojená s 25. výročím založenia našej spoločnosti.
Kniha je venovaná pohľadom z oblohy na mestá Martin a Vrútky, ktoré sú spolu odjakživa
úzko prepojené a zároveň sú úzko spojené aj s našou spoločnosťou, keďže v meste Vrútky
sa nachádza centrála našej spoločnosti. Aspoň takouto elektronickou formou sa chceme
s Vami podeliť o krásy týchto miest z vtáčej perspektívy.
Odkaz tu:
http://www.cbs.sk/knihy/martin-a-vrutky/