O nás

Poslanie

Prispievať k atraktívnosti výrobkov našich zákazníkv a k ich konkurenčnej schopnosti

Vízia

Aluprint bude spoločnosť so stabilnou pozíciou na európskom trhu. Bude dynamická, inovatívna organizácia, podnikajúca v polygrafickom priemysle, využívajúca moderné technológie, uznávaná partnermi, zamestnancami a verejnosťou ako spoľahlivý a korektný partner. Svojou úspešnosť zakladáme
  • na našej dôveryhodnosti a rozvíjaní dlhdobých vzťahoch sa našimi zákazníkmi a ďalšími partnermi
  • na oddanosti a schopnostiach našich zamestnancov.

Uznávané hodnoty

  • Spokojnosť zákazníka
  • Dôveryhodnosť u všetkých partnerov
  • Úspešnosť firmy založená na profesionalite pracovníkov a tímovej práci
  • Dokonalosť vo výkonoch všetkých aktivít
  • Výsledky práce
  • Zmeny ako príležitosť


traktívne obaly
ežíme v strede Európy
V technológie prinášajúce vysokú rýchlosť a vysokú kryciu schopnosť
rofesionálny prístup je samozrejmosťou
ýchle spracovanie zákazky
I  nvestície s pravidelnosťou
átlačkovací systém umožňuje zefektívniť predtlačovú kontrolu
lačíme pre vás od roku 1993
1993 Založenie 1995 ukončená výstavba prvej výrobnej haly
na finalizačné práce pri výrobe etikiet 1998 Apríl ukončená výstavba druhej výrobnej haly
pre ofsetovú produkciu Jún inštalácia prvého ofsetového stroja
štvorfarebný Heidelberg Speedmaster 1999 Máj inštalácia druhého ofsetového stroja
šesťfarebný Heidelberg Speedmaster s lakovacím agregátom 2000 November ukončená výstavba tretej výrobnej haly
pre flexografickú produkciu a administratívnej budovy December spustenie CTP pracoviska do prevádzky 2001 Január inštalácia UV-flexo zariadenia Gallus Arsoma 410 2002 Marec ukončená výstavba skladových priestorov a miešarne farieb Jún spustenie miešarne farieb do prevádzky pod licenciou Michael Huber 2004 Máj inštalácia sleeve zariadenia 2005 Január získanie certifikátu ISO 9001:2000 Február ukončenie výstavby štvrtej výrobnej haly
- novej haly pre flexografickú produkciu Marec inštalácia UV-flexo zariadenia SOMA FLEX MINI Apríl inštalácia pozdĺžnej rezačky SOMA VENUS 2006 Február Babycat - quality control zariadenie slúžiace na prevíjanie
materiálu z kotúča do kotúča a na kontrolu zlepu rukávu. 2007 December Inštalácia UV-ofset hybridného tlačového zariadenia Alprinta 2008 Máj Inštalácia novej rezačky Soma 2009 December Inštalácia tlačového stroja Heidelberg Speedmaster XL 75-6-F 2010 Júl Získanie certifikátu BRC-IoP 2010-2011 Realizácia projektu "Vzdelávanie zamestnancov ALUPRINT, s.r.o."
Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 2011 Marec Získanie certifikátu ISO 14001:2004December testovací sleevovací tunel Karlville 2012 Október Inštalácia druhého UV-ofset hybridného tlačového zariadenia Alprinta 2014 Ukončenie výstavby piatej haly - 
nové skladové priestory.
November Inštalácia digitálneho tlačového stroja novej generácie
HP Indigo WS 6600 Digital Press v úzkej spolupráci so spoločnosťou CNI.
2015Druhá polovica roka Inštalácia novej generácie digitálneho
finalizačného zariadenia ABG DIGICON Series 3
2019Inštalácia ofsetového tlačového stroja Heidelberg Speedmaster XL 75
s modelom Heidelberg Subscription
ako prvý na svete v segmente výroby etikiet