Covid-19 Opatrenia a stanovisko spoločnosti

Súčasná situácia vzhľadom na nový koronavírus

      Súčasná situácia spôsobená  novým koronavírusom nás všetkých stavia pred veľké výzvy. Našou najvyššou prioritou je zaistiť predovšetkým bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov, ale tiež zabezpečiť nepretržité dodávky pre našich zákazníkov.

      Z dôvodu obdržania viacerých dotazov  by sme vás chceli upozorniť na nasledujúce skutočnosti:       Okrem iných sa pripravujeme na zálohový plán niektorých profesií v rámci  priemyselného regiónu, keďže najväčší zamestnávateľ na Slovensku Volkswagen má závod v našom meste a ako možno viete, výroba je momentálne pozastavená.

Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

      Vzhľadom k tomu, že Vaši zamestnanci resp. zamestnanci spoločností s ktorými spolupracujete prichádzajú do styku s našimi zamestnancami, prosíme Vás o to , aby ste ich oboznámili s požiadavkami našej spoločnosti ako s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu.
      Plnenie týchto požiadaviek bude striktne vyžadované a ich nesplnenie môže byť dôvodom neprijatia resp. nevyrobenia tovaru.

      Všetci návštevníci vstupujúci do prevádzkových priestorov spoločnosti Aluprint s.r.o. sú povinný rešpektovať nasledujúce pravidlá:       Zároveň Vás chceme informovať, že v rámci  interných pokynov pre zabránenie šírenia COVID-19 vydaných pre našich zamestnancov sme okrem zavedenia hygienických pravidiel zaviedli nasledovné obmedzujúce opatrenia: Veríme, že svojim aktívnym prístupom prispejeme k minimalizácii dopadov.

Spoločne sa s touto situáciou vyrovnáme.
Zostaňte zdraví

Aluprint tím