Verejné obstarávanie na dodávku 4-farbového ofsetového tlač. stroja s príslušenstvom

Aluprint, s.r.o. vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávku 4-farbového ofsetového tlačiarenského stroja s príslušenstvom.
Oznámenie

Prílohy:
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
OZNÁMENIE